Stichting Dorpskerk Graftdijken

De eerste aanzet voor de oprichting van de Stichting Dorpskerk Graftdijken viel al op 6 mei 2023.
Toen kwam de werkgroep voor de eerste keer bijeen op initiatief van de Protestantse Gemeente te Graft - De Rijp. De leeftijdsopbouw binnen het kerkgenootschap baart de kerkenraad zorgen. Het kerkbestuur wil heel graag voorkomen dat de Dorpskerk in Graftdijk op termijn moet sluiten. Daarom werd besloten om te kijken op welke manier het draagvlak voor de Dorpskerk kan worden vergroot.
Drone foto van
De betrokkenheid in de Graftdijken is al groot, kijk maar naar het aantal vrijwilligers tijdens de jaarlijkse rommelmarkt. Maar er is meer nodig om het kerkgebouw tot in lengte van jaren te kunnen behouden. Daarom wordt er door de stichting een actie in gang gezet om te komen tot een groep Vrienden van de Dorpskerk Graftdijken.
Drone foto westgevel
Al snel kwam de werkgroep ook tot het inzicht dat de verenigingen, stichtingen en vaste gebruikers van de kerk in dit proces moesten worden betrokken. En dat bleek een goede zet, want dit bracht duidelijk het gemeenschappelijk belang naar boven. De werkgroep bedacht dat de Dorpskerk heel goed een centrumfunctie kan hebben om de activiteiten in de dorpen een boost te geven. Deze functie kan onder de aandacht worden gebracht door een website waar alles samen komt en die eenvoudig vindbaar is. De website is er inmiddels en deze is te vinden onder: https://www.graftdijken.nl/. Er zijn pagina's van iedere vereniging of club met de mogelijkheid door te linken naar eigen online media. Nieuwe initiatieven kunnen zich met deze basis makkelijker ontplooien.
Op 7 januari 2024 tijdens de Nieuwjaarsreceptie van Het Plein werd de Website, de Stichting Dorpskerk Graftdijken en de actie Vriend van de Dorpskerk Graftdijken groots gepresenteerd! En ook tijdens volgende evenementen zal de stichting van zich laten horen. De Stichting Dorpskerk Graftdijken hoopt de leefbaarheid en gemeenschapszin in de Graftdijken en omstreken hiermee een nieuwe impuls te geven en te laten bloeien!
 
Lees meer 

Contact

Contact informatie:
Stichting Dorpskerk Graftdijken
Adres Secretaris: Oude Werf 4, 1486 MD West-Graftdijk
Mail Secretaris: k.krokke@outlook.com
Telefoon Voorzitter: 06-53145815
KvK nummer: 6354161
RSIN: 856508950
Bankrelatie Triodos bank rekening nummer:  NL95TRIO0320793818
ANBI nummer:

Voorzitter: mevr. M. Peters
Secretaris: dhr K. Krokké
Penningmeester: dhr H. K. de Potter
Bestuursleden: dhr C.E.M.  Oud, dhr. J. Leegwater


Verhuur Dorpskerk: Kees Oud st.verhuur@graftdijken.nl